U VIŠEGRADU ODRŽAN SASTANAK EKSPERATA ZA HIDROENERGETIKU OKO REALIZACIJE PROJEKTA HE „BUK BIJELA“

Nedavno je Vlada Republike Srpske odobrila koncesiju preduzeću „Elektroprivreda RS“ i hidrolektrani „Višegrad“ za izgradnju hidrolektrane „Buk Bijela“ na rijeci Drini kod Foče.
U međuvremenu su pokrenute aktivnosti da firma NEW GENERATION POWER iz SAD sa sjedištem u Čikagu, dobije koncesiju za izgradnju Reverzibilne HE „Buk Bijela“ na Vrbničkoj rijeci, koja bi koristila vodu iz akumulacije „Buk Bijela“, odnosno voda bi se izbacivala u jezero zapremine 101 milion kubika, na prostor od oko 1000 metara nadmorske visine.
Ta voda bi se koristila u periodu smanjene proizvodnje električne energije i samim tim bi proizvodila skuplju električnu energiju.

Na stručnom savjetu, koji je održan u upravnoj zgradi HE na Drini u Višegradu u prisustvu eminentnih eksperata hidroenergetike iz regiona, raspravljalo se o tome; Da li će realizacija projekta izgradnje Reverzibilne hidroelektrane , uticati negativno na proizvodnju električne energije u HE „Buk Bijela“.

Član inženjerske akademije Srbije Branislav Đorđević smatra da će reverzibilna elektrana imati veoma povoljan uticaj na HE „Buk Bijela“ i sva postrojenja ovog tipa nizvodno, jer se radi o sezonskoj akumulaciji koja će u periodima smanjenog dotoka vode ostvariti izuzetan privredni i razvojni efekat za RS-u.

„Ta voda bi se koristila u periodu smanjene proizvodnje električne energije i samim tim bi proizvodila skuplju električnu energiju“, navodi Đorđević.

Ono što je važno za preduzeće „HE na Drini“ je interes izgradnje objekata na slivu rijeke Drine.

„Cilj je, što skoriji početk izgradnje HE „Buk Bijela“ za koju je ovo preduzeće dobilo koncesiju“, ističe direktor višegradske hidroelektrane Mile Lakić, te dodaje da je na osnovu ekpertskih analiza ustanovljeno da Reverzibilna hidrolektrana neće ugroziti niti usporiti izgradnju HE „Buk Bijela“
Sastanak je održan u prisustvu eminentnih eksperata iz regiona, koji su svojim znanjem i iskustvom doprinijeli rješavanju nekih pitanja od značaja za relaizaciju jednog od najvećih razvojnih projeketa Evrope a to je izgradnja HE „Buk Bijela“ na rijeci Drini kod Foče.

Procijenjena ukupna godišnja proizvodnja HE „Buk Bijela“ je 332,3 gigavat-časova električne energije, dok je instalisani protok 350 metara kubnih vode u sekundi.

RTRS.Mira Andrić

Komentariši