DOM ZDRAVLJA “VIŠEGRAD” OBILJEŽIO VRAČE- PRAZNIK Sv. KOZMA I DAMJAN

Ljekari besrebrenici, Sv. Kozma i Damjan- Vračevi, bili su braća, rodom iz Azije, od oca neznabošca i majke hrišćanke.
Imali su dar iscjeljenja od raznih bolesti i kako su to od Boga dobili besplatno, tako su i ljude liječili bez plate. Otuda su i dobili naziv besrebrenici.
U pomen na njihov trud i rad u liječenju I izliječenju bolesnika, brojne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj su ove svetitelje uzele za svog zaštitinika.
Tako je i Dom zdravlja u Višegradu svečano i dostojanstveno proslavio Svete Vrače.
“Dom zdravlja u Višegradu danas funkcioniše sa sedam Timova porodične medicine uz oformljene službe Centra za mentalno zdravlje , Centra za bazičnu rehabilitaciju a jedan ljekar se nalazi na specijalizaciji iz ginekologije”, potvrdio je direktor ove ustanove Ljubiša Škipina.
On je kazao da pored brojnih problema, medicinsko osoblje uspijeva da radi po principima Hipokratove zakletve i da odgovori potrebana stanovnika, vezano za pružanje zdravstvene pomoći.
Slavi su prisitvovali brojni gosti i penzioneri Doma zdravlja, koji su se prisjetili mnogo složenijeg i zahtjevnijeg rada, kada je u okviru Doma zdravlja funkcionisalo porodilište, stacionar za terapjisko liječenje bolesnika, dječiji dispanzer i razne druge službe sa mnogo većim brojem stanovnika.
Višegradske Vesti

Komentariši