BILO JE TO NAJVEĆE GRADILIŠTE U JUGOSLAVIJI

23.11.2016.

Zavisno preduzeće „Hidroeletrane na Drni“ Višegrad, 26. novembra obilježiće 27 godina postojanja i rada.
Tim povodom, u petak 25. novembra u upravnoj zgradi ovog preduzeća biće organizovan prigodan program uz dodjelu jubilarnih nagrada zaposlenima za 10, 20 i 30 godina rada.
Direktor preduzeća Mile Lakić, predstaviće ostvarene rezultate rada, kao i planove za naredni period.
Izgradnja Hidroelektrane na Drini u Višegradu počela je 1985 godine i nakon četiri godine puštena je u rad 25. novembra 1989 godine , instaliane snage 315 megavata, ponos svih firmi, stručnjaka i radnika raznih profila koji su učestvovali na izgradnji ovog grandioznog objekta u kanjonu rijeke Drine.
Pripremni radovi na pregradi rijeke Drine od 2,7 kilometara uzvodno od ćuprije na Drini, otpočeli su u avgustu 1983 godine , da bi građevinski radovi zvanično otpočeli 1. aprila 1985. godine.
Uz građevinsko- montažne radove, koji su se izvodili direktno na brani, odvijali su se i građevinski radovi na saobraćajnoj infrastrukturi.
Izgrađeno je oko 15 kilometara magistralnih , 25 kilometara regionalnih i 35 kilometara loklanih puteva. U kanjonu Drine probijeno je 45 tunela ukupne dužine deset kilometara, te izgrađena 23 vijadukta i sedam mostova. Bilo je to najveće gradilište u tadašnjoj Jugoslaviji ,gdje je bilo stalno angažovano od 4 do 5 hiljada radnika.

RTRS:M.Andrić

SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU

Molimo vas da popunite sva polja.