Rok za legalizaciju objekata do kraja godine

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Višegrad poziva građane da legalizuju nelegalno izgrađene objekte na području opštine Višegrad do kraja 2016. godine.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Aleksandar Đukanović je pojasnio da je za legalizaciju objekta neophodno priložiti sljedeće dokumente i to dokaz o vlasništvu (posjedovni list i zemljišno-knjižni izvadak), građevinsku dozvolu ukoliko je bila izdata, geodetski snimak situacije stvarno izvedenog stanja, dva primjerka projekta izvedenog stanja za legalizaciju, zapisnik o izvršenom vještačenju, te određene saglasnosti i dokaze o plaćenim taksama.

On je dodao da se naknada za legalizaciju, za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte plaća u fiksnom iznosu i iznosi od 100 do 2.000 KM.

Naknade za legalizaciju su oslobođene porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi I i II kategorije, te osobe koje imaju status najtežih civilnih lica u invalidskim kolicima i slijepa lica.

Legalizacija predstavlja naknadno izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za objekte, odnosno dijelove objekta, izgrađene, započete ili rekonstruisane bez građevinske dozvole, kao i za objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole na kojima je prilikom građena odstupljeno od građevinske dozvole i glavnog projekta, a koji su izgrađeni, ili čija izgradnja je započela do dana stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i građenju, 23.5.2013. godine.

Komentariši