Načelnik opštine Mladen Đurević posjetio preduzeće “HE na Drini Višegrad”

07.12.2016.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević danas je posjetio ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad .Đurević je tom prilikom dodao , da je opštinska delegacija prvo posjetila „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ jer je to najveće preduzeće u Višegradu koje radi na ovim prostorima.

Kako je i naglašeno u narednom periodu opštinska delegacija će posjetiti i ostale privredne subjekte u Višegradu, sa ciljem sagledavanje problema sa kojima se susreću svi privrednici na našim prostorima pa i šire.

Kako naglašava Direktor preduzeća “HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad Mile Lakić saradnja sa prošlim vlastima nije bila na kvalitenom nivou, ali će učiniti sve da se to ispravi i dovete u zavidni nivo. Osim toga naglašeno je da su načelnik opštine i njegovi saradnici upoznati sa problemima u preduzeću „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ koje je ispunilo rebalansirani plan i najavljuje da će se u narednoj godini ući sa boljim rezultatima, uz to pored obaveza koje imaju prema opštini , preduzeće je dužno da pomogne na drugi način pa i u socijalnim odgovornostima.

SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU

Molimo vas da popunite sva polja.