Održan Stručni kolegijum načelnika opštine Višegrad

09.12.2016.

U kabinetu načelnika održan je Stručni kolegijum načelnika kome su prisustvovali načelnici odjeljenja i stručni saradnici opštinske uprave.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da se na sastanku govorilo o početim projektima saobraćajnice Garča, puta Višegrad – Sase i vodovoda Prelovo – Klašnik.

„Stručni saradnici opštine iz Odjeljenja za urbanizam iznijeli su na sastanku da nedostaju lokacijski uslovi za saobraćajnicu puta na Garči, te da je potrebno uraditi legalizaciju, a da će Komisija utvrditi kvalitet izvedenih radova“, dodao je Đurević.

On je istakao da je formirano 13 komisija za rješavanje problema oko započetih projekata.

Đurević kaže da će tim iz opštine obići i započete radove oko rasvjete u Dušču, u blizini Novog mosta i u Vardištu.

„Na sastanku smo dogovorili i odlaske u susjedne opštine sa ciljem upoznavanja i rada poljoprivrednih zadruga, kako bi i opština Višegrad napravila zadrugu za stanovnike ovog područja“, naglasio je Đurević.

On je rekao da se raspravljalo i o mogućim lokacijama za bistu Mehmed – paše Sokolovića, koja je poklon srpskog biznismena Slobodana Pavlovića.

„U planu je izrada socijalne karte koju će uraditi opština u saradnji sa Centrom za socijalni rad“, kaže Đurević.

On dodaje da je napravljen plan prijema za novogodišnje praznike, te da su dostavljeni izvještaji o radu za zaposlene radnike opštine, koji će voditi evidenciju o tome šta su i koliko uradili.

SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU

Molimo vas da popunite sva polja.