Održan stručni kolegijum načelnika opštine Višegrad

23.12.2016.

U kabinetu načelnika održan je stručni kolegijum, na kojem su prisustvovali načelnici Odjeljenja opštinske uprave.

„Usaglašena je Odluka o natalitetu, koju smo pripemili zajedno sa Odjeljenjem za privredu opštine Višegrad“, rekao je Đurević.

On je dodao da je budžetom opštine predviđeno 100.000 KM, što je uvećano za 17.000 KM u odnosu na prošlu godinu.

„U Odluci su povećana sredstva za novorođeno treće i svako naredno dijete, odnosno za treće rođeno dijete roditelji dobijaju 800 KM“, istakao je Đurević.

Đurević je rekao da se na kolegijumu raspravljalo i o osposobljavanju kotlovnica u užem dijelu grada.

„Postoji potreba da se osposobe kotlovnice, koje nisu u funkciji.Pokušaćemo u narednoj godini da osposobimo grijanje u stambenim zgradama, gdje postoje uslovi za njihovo funkcionisanje, u saradnji sa stanarima stambenih jedinica“, dodao je Đurević.

On je napomenuo da se govorilo i o započetim projektima i o načinu za njihov završetak, kao i o obilasku započetih projekata.

SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU

Molimo vas da popunite sva polja.