U ponedjeljak Četvrta redovna sjednica Skupštine opštine

25.01.2017.

Četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Višegrad, zakazana je za ponedjeljak, 30. januar u skupštinskoj sali, sa početkom u 9 časova.
Na dnevnom redu će se naći 18 tačaka, a između ostalog raspravljaće se o programu zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu, kao i prijedlog odluke o visini stope poreza na nepokretnosti na području opštine Višegrad za 2017. godinu.
Na sjednici će biti riječi i o izvještaju o provedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izmjeni Statuta opštine Višegrad, a jedna od tačaka se odnosi na Izvještaj o radu upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Višegrad za 2016. godinu.
Pred odbornicima će se naći prijedlog Odluke o novčanom podsticaju za razvoj poljoprivrede u opštini Višegrad za 2017. godinu.

SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU

Molimo vas da popunite sva polja.