Održana četvrta redovna sjednica Skupštine opštine

Većinom glasova odbornika lokalnog parlamenta usvojena je Odluka o izmjeni Statuta opštine Višegrad. Po usvajanju ove Odluke, stiču se uslovi za preseljenje opštinske uprave u Gradsku kuću koja se nalazi u kompleksu Andrićgrada.

„Građanima će se omogućiti da po prvi put na jednom mjestu mogu da dođu do opštinske takse, obrazaca za ostvarivanje svojih prava, te da dobiju informacije o korištenju prava na info-pultu koji će biti u sastavu Gradske kuće“, pojasnio je načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević.

„U isto vrijeme reprezentativno sjedište opštine, obavezuje zaposlene i podstiče sve stanovnike Višegrada da se domaćinski odnose prema gostima, strankama i investitorima koji dolaze u ovaj grad“, dodao je načelnik opštine.On je rekao da izmjena Statuta predviđa i promjenu adrese opštinske administracije, a da nova zgrada opštine Višegrad zadovoljava funkcionalno, tehnički i prostorno sve potrebe rada opštinske uprave.

Đurević je istakao da će u prostorije dosadašnje zgrade opštine u ulici Kralja Petra, useliti Policija i CIPS.

Odbornici SO Višegrad na poslednjem zasjedanju usvojili su Odluku o novčanom podsticaju za razvoj poljoprivrede za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 100 hiljada maraka.

Na osnovu ove Odluke planirana je podrška tekućoj proizvodnji i dohotku u iznosu od 35 000 maraka, zatim unapređenje poljoprivrede u vrijednosti od 60 hiljada i vanredne potrebe i pomoći u iznosu od 5 000 maraka.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na podsticaj za razvoj poljoprivrede podnose se na pisarnici opštine Višegrad na propisanom obrascu, a rok za podnošenje zahtjeva je 30. novembar ove godine, osim za proljetnu sjetvu na otvorenom i pčelarsku proizvodnju za koje je određen rok do 30. juna ove godine.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević će imenovati Komisiju za nadzor utroška sredstava, provjeru potrebne dokumentacije i obilazak korisnika na terenu.

Na zasjedanju SO Višegrad odbornici su usvojili prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za ovu godinu, kojim je predviđeno čišćenje javnih površina na području grada, održavanje, uređivanje i opremanje zelenih površina, odvođenje atmosferskih padavina i drugih voda sa javnih površina, te održavanje javne rasvjete u naseljenim mjestima.

Većinom glasova odbornika usvojen je i prijedlog odluke o visini stope poreza na nepokretnosti na području grada u 2017.godini koja je utvrđena u visini od 0,11 odsto od procijenjene vrijednosti nepokretnosti.

Odbornici su usvojili i niz prijedloga Odluka vezanih za utvrđivanje zakupnine izdavanja svadbenog salona na Bikavcu, kao i o usvajanju programa razvoja sporta opštine Višegrad za ovu godinu.

Pred odbornicima lokalnog parlamenta našli su se i Izvještaji o radu Upravnih odbora javnih ustanova za 2016.godinu, čiji je osnivač opština Višegrad.

Odbornici nisu usvojili izvještaje Upravnih odbora „ Apoteke Višegrad“, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Rehabilitacionog centra „Vilina Vlas“ u višegradskoj banji, Turističke organizacije, Doma kulture, Narodne biblioteke „ Ivo Andrić“, Sportske ustanove „ Drina“, te JP „RTV Višegrad“.

Jednoglasno je usvojen izvještaj o radu Upravnog odbora Crvenog Krsta Višegrad.

Komentariši