U januaru CJB I.Sarajevo bilježi smanjen broj krivičnih djela

09.02.2017.

Na današnjoj redovnoj pres konferenciji koja je održana u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, načelnik Centra Srpko Kosorić je rekao da su organizacione jedinice tokom mjeseca januara registrovale 53 krivična djela što je za 11,67% manje u odnosu na uporedni period prethodne godine. Podneseno je 48 izvještaja protiv 43 lica od čega 12 povratnika, dok prijavljenih maloljetnika nije bilo. „Koeficijent ukupne rasvijetljenosti je i dalje visok i iznosi 69,77, dok je koeficijent rasvijetljenosti po nepoznatom izvršiocu 50“, istakao je Kosorić, te dodao da krivična djela iz oblasti opšteg kriminaliteta bilježe pad za 18%, kao i krivična djela protiv imovine za 17,39% u odnosu na isti period 2016. godine.
U oblasti krivičnih djela protiv života i tijela podnesena su četiri izvještaja protiv četiri lica, od kojih se jedno odnosilo na kd Nehatno lišenje života koje je bilo po nepoznatom počiniocu, a koje je naknadno rasvijetljeno.
Na današnjoj pres konferenciji Načelnik Kosorić je istakao da su organizacione jedinice Centra u januaru podnijele četiri izvještaja protiv četiri lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kd Ugrožavanje javnog saobraćaja, a koja su posljedica četiri saobraćajne nezgode sa teško povrijeđenim licima koje su se desile tokom prošle godine.
„Tokom izvještajnog perioda dogodila se 91 saobraćajna nezgoda, za 7,14% manje u odnosu na uporedni period“, rekao je Kosorić i dodao da nisu registrovane saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima, kao i da je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda neprilagođena brzina.

Na kraju pres konferencije načelnik je istakao da je u okviru turističke sezone bezbjednost na Jahorini dobra i na zadovoljavajućem nivou, te dodao da je to rezultat intenziviranih aktivnosti koje se od početka preduzimaju u cilju bezbjednosti turista na području olimpijskog centra i sprečavanja svih oblika ugrožavanja bezbjednosti.

SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU

Molimo vas da popunite sva polja.