Višegrad: Krivično djelo „Prevara“

Policijskoj stanici Višegrad, 08.02.2017. godine, H.H. je prijavio da je dana 04.03.2016. godine, licu D.M. dao novac u iznosu od 300 Evra kao avans za dvoja vrata, te da mu je za preuzeti novac izdao fiskalni maloprodajni račun sa pečatom. Imenovani je u prijavi naveo da je nekoliko puta odlazio u preduzeće u Sumbulovcu, opština Pale, gdje je D.M. bio zaposlen, te da ga je više puta pozivao na mobilni telefon, nakon čega je dobijao lažna obećanja da će ispuniti preuzete obaveze i isporučiti mu dvoja vrata. O prijavi je obavješten dežurni tužilac koji je naložio preduzimanje potrebnih mjera i radnji na dokumentovanju krivičnog djela „Prevara“.

Policijski službenici Stanice javne bezbjednosti Pale, 08.02.2017. godine, u mjestu Vinogradi, opština Pale, pronašli su putničko motorno vozilo „GolfA2“, vlasništvo S.I., koje je 03/04.02.2017. godine otuđeno u Ulici Isidore Sekulić u Palama. Nakon izvršenog uviđaja predmetno vozilo je prevezeno na parking prostor policijske stanice i biće vraćeno vlasniku. Policijski službenici nastavljaju rad na identifikaciji izvršioca krivičnog djela „Teška krađa“.

Komentariši