Apel građanima – budite oprezni prilikom paljenja vatre i uređenja svojih imanja

06.03.2017.

Tokom proteklog vikenda na području opština Novo Goražde i Višegrad, usljed nekontrolisanog spaljivanja korova i drugog gorivog materijala došlo je do požara na livadama i niskom rastinju u mjestima Prolaz i Prelovo. Nakon što su policijski službenici izašli na lice mjesta utvrđeno je da je u oba slučaja uzrok požara ljudki faktor.

Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo apeluje na građane da spaljivanje korova i drugog gorivog materijala prilikom uređenja svojih imanja, čine na odgovoran način i na površinama koje mogu kontrolisati, a nakon spaljivanja da ugase ostatke nesagorene materije, kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja i požara.
Nekontrolisano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja, česti su uzroci požara. Posebnu opasnost predstavlja nekontrolisano spaljivanje gorivog materijala u blizini šumskih kompleksa i zasada kao i vjetar koji pogoduje širenju požara. U većini slučajeva vatra se prenese na šumske komplekse prouzrokujući veliku materijalnu štetu.

U toku 2016. godine, na području Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo dogodilo se 12 požara usljed nekontrolisanog spaljivanja trave, korova i otpada, čiji je uzrok bio ljudski faktor. U devet slučajeva požar se proširio na okolna šumska područja, a u tri slučaja na objekte.
S obzirom da je upravo vrijeme za spaljivanje korova i drugog gorivog materijala na imanjima, apelujemo na poljoprivrednike i šumske radnike da budu oprezni, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne ostavljaju je upaljenu bez nadzora. U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 123, policiju na broj 122 ili Centar za obavještavanje na broj 121.

Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo će u okviru svojih ovlaštenja preduzimati zakonom propisane mjere protiv lica za koja se utvrdi da su izazvala požar i time ugrozila živote i zdravlje ljudi ili pričinila materijalnu štetu.

PORTPAROL
Danka Tešić

SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU

Molimo vas da popunite sva polja.