Rok za zamjenu isteklog oružnog lista do 30. juna

10.03.2017.

Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo obavještava građane koji posjeduju oružje za ličnu bezbjednost (pištolje i revolvere), da izvrše zamjenu oružnih listova kojima je istekao rok važenja.
Podsjećamo da je stupio na snagu Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji koji podrazumjeva obavezu zamjene oružnih listova kojima je istekao rok važenja. Naime, Zakon propisuje da vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže oružje na osnovu oružnog lista kome je istekao rok važenja, obavezni su da do 30.06.2017. godine, podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista uz ispunjenost opštih i posebnih uslova propisanih zakonom. Takođe, Zakonom je predviđeno da vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona predali svoje oružje nadležnom organu zbog isteka roka koji je bio na snazi po Zakonu o oružju i municiji (31.12.2016. godine), mogu podnijeti zahtjev za zamjenu oružnog lista do 30. juna tekuće godine. Jedna od novina je i ta što se oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje sa rokom važenja od deset godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.
Za građane koji ne izvrše zamjenu iasteklog oružnog lista do navedenog datuma, propisana je novčana kazna u iznosu od 1.200,00 do 1.500,00 KM kao i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprave o oružju.

PORTPAROL
Danka Tešić

SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU

Molimo vas da popunite sva polja.