Rogatica: Povreda osnovnih prava radnika

Policijskoj stanici Rogatica, 05.04.2017. godine, T.P. je podnijela krivičnu prijavu protiv Nj.T., direktora Doma zdravlja Rogatica i S.B., pravnika u navedenoj ustanovi, zbog toga što je u vremenskom periodu od septembra 2016. godine do polovine februara 2017. godine, radila u domu zdravlja na poslovima ljekara, a da za to vrijeme sa njom nije sklopljen ugovor o radu, niti su joj za navedeni vremenski period isplaćene novčane naknade. Sa prijavom je upoznat dežurni tužilac koji je naložio preduzimanje mjera i radnji u cilju dokumentovanja krivičnog djela „Povreda osnovnih prava radnika“..

Komentariši