Vikipedija: Međunarodna uređivačka radionica

05.09.2017.

Međunarodna uređivačka radionica: Zaštićena dobra Republike Srpske na Vikipedijama na makedonskom, arapskom i ukrajinskom jeziku

U nedelju 10. septembra, u Rogatici će biti odražana međunarodna uređivačka radionica Tragom duše 2017. Radionica je tematski usmjerena ka kreiranju sadržaja na Vikipediji o prirodnim i nepokretnim kulturno-istorijskim dobrima Republike Srpske.
Članci će se pored Vikipedije na srpskom jeziku, naći na matičnim Vikipedijama Maroka, Makedonije i Ukrajine.
Radionici će prethoditi foto-tura na teritoriji Opštine Rogatica, u okviru koje će biti fotografisana prirodna i kulturna dobra koja se nalaze na ovom području.

Događaj će biti sproveden u organizaciji Vikimedijine zajednice Republike Srpske, a u saradnji sa lokalnim i međunarodnim partnerima:

Međunarodni partneri
Vikimedijine korisničke grupe:
● Makedonija
● Maroko
● Ukrajina

Lokalni partneri
● Opština Rogatica
● Turistička Organizacija Opštine Rogatica
● Šumsko gazdinstvo Sjemeć, Rogatica
● Portal Srbi u BiH

U okviru navedene radionice, svi zainteresovani urednici mogu dati prijedlog za članke, ukoliko oni pripadaju kategoriji prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara Republike Srpske. Takođe, zainteresovani učesnici se mogu uključiti u rad i onaljn, na dan realizacije radionice.

● Zvanična stranica događaja na Vikipediji

SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU

Molimo vas da popunite sva polja.