U ČAJNIČU ODRŽAN FORUM ZA BEZBJEDNOST

18.09.2017.

U Čajniču je održana sjednica Foruma bezbjednosti povodom tradicionalnog obilježavanja praznika Male Gospojine, koji je organizovao načelnik opštine Goran Karadžić.
Sastanak je otvorio predsjednik foruma Vitko Dačević, koji je predložio dnevni red, a koji je jednoglasno usvojen.

Predsjednik Foruma Vitko Dačević izjavio je novinarima da je na sastanku bilo riječi o obilježavanju i organizovanju proslave ovog praznika, vjekovnog hodočašća vjernika i poklonika Čudotvornoj ikoni Čajničkoj Krasnici, za njihov doček i prijem od strane svih nadležnih subjekata, kako bi ovaj nesvakidašnji skup protekao na najbolji mogući način, a na zadovoljstvo svih i domaćina a i gostiju.
Aktivno učešće na Forumu uzeli su načelnik opštine Goran Karadžić i protojerej –stavrofor Momir Vasiljević, koji su prezentovali organizacijske planove prijema i dočeka hodočasnika i proslave Male Gospojine.
Takođe, predstavnici policijske stanice iznjeli su svoje planove o preduzimanju konkretnih mjera, te održavanju reda i mira, za vrijeme trodnevnog trajanja vjerskog skupa.
Opština Čajniče pripremila je bogat kulturno – zabavni program za trodnevnu manifestaciju koja počinje u srijedu, 20. septembra.
Sastanku su prisustvovali načelnik opštine Čajniče Goran Karadžić, predstavnik Crkvene opštine Čajniče, protojerej-stavrofor Momir Vasiljević, kao i predstavnici Policijske stanice, Vatrogasnog društva, ŠG „Vučevica“, JKP „Vrelo“, osnovne i srednje škole i drugi organi i organizacija sa područja opštine Čajniča

SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU

Molimo vas da popunite sva polja.