JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU PUTNIČKIH AUTOMOBILA

21.02.2018.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Višegrad, broj: 01/01-2016/17 od 20.11.2017. godine, Komisija za sprovođenje licitacije drugi put o g l a š a v a

J A V N U L I C I T A C I J U
za prodaju M1-Putnički automobil ”FIAT DUCATO” u voznom stanju i
za prodaju M1-Putnički automobil volkswagen 19E-GOLF CL u voznom stanju

Druga javna licitacija, putem usmenog nadmetanja za prodaju

M1-Putnički automobil ”FIAT DUCATO”
godina proizvodnje 1997; ABS 14 ZFA 23000005367814 SC-Ambulanta-bijela

M1-Putnički automobil volkswagen 19E-GOLF CL
godina proizvodnje 1989. WvWzzz1GZKW678595 AA- limuzina crvena

obaviće se u krugu JZU Dom zdravlja Višegrad.

II
Početna prodajna cijena za M1-Putnički automobil ”FIAT DUCATO” iznosi 4.000,00 KM
Početna prodajna cijena za M1-Putnički automobil volkswagen 19E-GOLF CL iznosi 480,00 KM

III
Učesnici licitacije su dužni položiti kauciju u visini u visini od 10% od početne prodajne cijene iz tačke II neposredno na blagajni ustanove.

IV
Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja. Druga javna licitacija putem usmenog nadmetanja obaviće se po isteku oglasa odnosno 05.03.2018. godine (ponedeljak) u 1100 sati za M1-Putnički automobil ”FIAT DUCATO” i u 1200 za M1-Putnički automobil volkswagen 19E-GOLF CL

V
Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica sa područja RS.
M1-Putnički automobil ”FIAT DUCATO” i M1-Putnički automobil volkswagen 19E-GOLF CL
se mogu pogledati svakim radnim danom od 7-15 sati.

SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU

Molimo vas da popunite sva polja.