Tokom akcije „Video nadzor“ sankcionisana 34 vozača

Policijski službenici Policijske uprave Foča 15.03.2022. godine na području grada Foče realizovali su lokalnu akciju „Video nadzor“ koja je usmjerena na uočavanje prekršaja prvenstveno u raskrsnicama ulica u užem gradskom području.

Cilj akcije je sankcionisanje težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, prevencije nastanka saobraćajnih nezgoda i zaštita pješaka.

Za uočavanje počinjenih prekršaja korišten je i sistem video nadzora javnih površina.

Tokom trajanja akcije evidentirana su 34 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Zbog oduzimanja prvenstva prolaza pješacima sankcionisano je 10 prekršilaca, devet zbog oduzimanja prvenstva prolaza motornih vozila i pet zbog nepostupanja po svjetlosnim i saobraćajnim znacima. Evidentirano je 10 ostalih prekršaja.

Policijska uprava Foča će u narednom periodu nastaviti sa realizacijom navedene akcije kako bi stanje bezbjednosti saobraćaja na području Foče, a posebno u gradskim ulicama i raskrsnicama bilo na zadovoljavajućem nivou.