Disrtibuteri mogu podići cijenu goriva u odnosu na berzu odnosno rafinerijsku cijenu, rekao je Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne […]