HE Višegrad postigla rekordne rezultate

Proizvodnjom 910 gigavat-časova električne energije za osam mjeseci, “Hidroelektrane na Drini” Višegrad ispunile su godišnji plan proizvodnje. Iako je HE Visegrad proizvela 50 odsto vise od planirane proizvodnje električne energije u prvih osam mjeseci, ovi rekordni rezultati proizvodnje, nisu izraženi i u finansijskom smislu. 

“Mi imamo potpisan ugovor sa Elektroprivredom Republike Srpske koja je naš jedini kupac električne energije, a ugovor je koncipiran tako da su otprilike iste mjesečne fakture na godišnjem nivou, a veća proizvodnja električne energije podrazumijeva veće troškove. U ovom trenutku sa svim proknjiženim troškovima i prihodima Hidroelektrane posluju pozitivno sa oko 150.000 KM”, kaže Nedeljko Perišić, direktor HR Višegrad.

Velikim naporom zaposlenih u ovom preduzeću završen je remont jedne, a u toku je i remont drug masine. Kako kažu u HE na Drini, sve ovo rade da u tekućoj godini imaju potpunu pogonsku spremnost za sigurnu proizvodnju električne energije, te da će investiranjem u još tri objekta na rijeci Bistrici i dalje biti jedno od najuspjesnijih javnih preduzeća u Elektroprivredi Republike Srpske.

“Investicioni ciklus se odnosi prvenstveno na najveći u tom ciklusu izgradnju hidroelektrana na rijeci Bistrici, gdje je ovo preduzeće stoprocentni vlasnik. Do sada je ovo preduzeće, što u preuzimanju ovog preduzeća, što u samoj investiciji izgradnje uložila preko 80 miliona KM sopstvenih sredstava. Takođe, imamo i redovne investicije”, kaže Nedeljko Perišić, direktor HE Višegrad.

Višegradske HE pored investicionih radova, u skladu sa svojim mogućnostima finansiraju sportske klubove, kulturno-umjetnička društva, a prisutni su i na humanitarnom planu i na taj način opravdavaju status društveno odgovornog preduzeća.