Ova dva dokumenta borci treba da predaju za jedinstven borački dodatak

BANjALUKA – Borci iz Srpske, da bi ostvarili jedinstveni borački dodatak, potrebno je da u sjedište opštine ili grada donesu samo kopiju lične karte i kopiju tekućeg računa.

To je za “Nezavisne novine” ispričao jedan od zaposlenih, koji radi na ovim poslovima.

– Da bi podnijeli zahtjev za borački dodatak, potrebno je da donesu kopiju lične karte, ali i kopiju tekućeg računa ako žele da im dodatak ide na tekući račun. Sve ostalo postoji u spisu i nema potrebe da išta više kopiraju – rekao je ovaj radnik.

Dok u nekoliko lokalnih zajednica u Srpskoj tvrde da proces podnošenja zahtjeva još nije počeo, te da još ništa zvanično nisu dobili, iz nadležnog odjeljenja u Gradskoj upravi Doboj rekli su da se zahtjevi već danas mogu predati.

– Zahtjevi se predaju u Matičnom uredu, a potrebno je da borci donesu ličnu kartu, odnosno kopiju i postoji zahtjev koji se uzme na šalteru i to je to. Zahtjevi se zaprimaju, ali nam još zvanične instrukcije nisu stigle – rečeno je u dobojskoj Gradskoj upravi.

S druge strane, iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske tvrde da su nadležnim gradskim odnosno opštinskim organima dostavljene instrukcije u vezi sa zaprimanjem zahtjeva, a “da će o daljem postupanju biti blagovremeno obavješteni”.

– Zahtjevi za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak predaju su opštinskim/gradskim organima uprave nadležnim za poslove boračko-invalidske zaštite prema mjestu prebivališta borca. Uz zahtjev se prilažu kopije lične karte i tekućeg računa (ukoliko će se isplata vršiti putem tekućeg računa) – rečeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Podsjetimo, iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske je saopšteno da je danas svim lokalnim zajednicama, opštinama i gradovima upućene instrukcije za postupanje u vezi sa prihvatanjem zahtjeva svih kategorisanih boraca Vojske Republike Srpske za ostvarivanje prava na jedinstveni mjesečni borački dodatak.