AUTOBUSKI RED VOŽNJE ” VIŠEGRAD”

15.09.2023.

AUTOBUSKI RED VOŽNJE – VIŠEGRAD – TRG PALIH BORACA

Višegrad – Bijeljina (pol 06:30) – Aroma, Rogatica
Višegrad – Foča (pol 06:30) – Aroma, Rogatica
Višegrad – I. Sarajevo (8:00) – dolazak (11:07) ZAM BANJA LUKA
Višegrad – Banja Luka (8:00) – ZAM BANJA LUKA
Višegrad – Foča- (9:30) – TITAN

AUTOBUSKI RED VOŽNJE – VIŠEGRAD – Čađava, Motel Okuka, Stari Most

Višegrad – Beograd (09:45-10:00) – Aroma, Rogatica
Višegrad – Užice (09:45-10:00) – Aroma, Rogatica
Višegrad – I. Sarajevo (12:50 – 13:20) – Aroma Rogatica
Višegrad – Foča (12:50 – 13:20) – Aroma Rogatica
Višegrad – Čajniče (12:50 – 13:20) – Aroma Rogatica (NOVO)

AUTOBUSKI RED VOŽNJE – VIŠEGRAD – Čađava, Motel Okuka, Nestro Pumpa “NOĆNE VOŽNJE”
Višegrad – Novi Sad (01:10-01.40) – Globtour (KOD MOTELA OKUKA,NESTRO PUMPA ODMOR )
Višegrad – Beograd (01:10-01.40) – Globtour (KOD MOTELA OKUKA,NESTRO PUMPA ODMOR)
Višegrad – Beograd (01:40-02.15) – Ubla Tours – (KOD MOTELA OKUKA)
Višegrad – Trebinje (02:00-02.30) – Ubla Tours – (KOD MOTELA OKUKA)
Višegrad – Čapljina (03.00-03:20) – Globtour (KOD MOTELA OKUKA,NESTRO PUMPA ODMOR)
Višegrad – Nevesinje (03:00-03:20) – Globtour (KOD MOTELA OKUKA,NESTRO PUMPA ODMOR)

SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU

Molimo vas da popunite sva polja.