Problemi na putevima od Goražda prema Sarajevu stižu na naplatu, reagovala i Privredna komora BPK

Zbog problema sa komunikacijama na ključnim pravcima koji povezuju Goražde sa glavnim gradom BiH, preko Foče i Rogatice danas su se oglasili Privredna komora, premijer i ministar privrede BPK Goražde.
Međutim na konferenciji za novinare se moglo čuti kako niko nema spremno brzo rješenje problema, a bojazan je da bi mogli potrajati i duže od planiranog.

Posljedice koje aktuelni problemi u odvijanju saobraćaja u ustaljenom režimu ostavljaju na privredna društva i građane BPK Goražde već su evidentne, napomenuli su u Privrednoj komori. Naglašeno je da si posljedice mjerljive u oba smjera, i kada je riječ o snabdijevanju kao i kada je izvoz roba i usluga u pitanju. Stoga je neophodno pronaći rješenje poručili su sa presa. Ali pitanje je šta su rješenja, ko, kako i koliko brzo ih može ponuditi.

“Naša privredna društva koja se bave proizvodnjom i uvozom uglavnom repromaterijala i sirovina i privredna društva koje se bave snabdjevanjem građana robama krajnje potrošnje imaju ozbiljne probleme, daleko veće troškove i usporeniji dotok ili kretanje roba, građani koji putuju prema Sarajevu imaju otežano kretanje zbog obustave komunikacije Foča-Sarajevo zbog tunela koji se gradi i problema na mostu Ustiprača- Rogatica. Neophodno je naći rješenje i pomoći privrednicima, ova situacija jako utiče na bilans uspjeha privrednih društava, povećavaju se troškovi. Mi već osjećamo probleme, posebno transportna preduzeća koja otežano posluju i sa većim troškovima. Mi nismo krivi za ovo, nije kriv ni BPK Goražde jer su oba problema na entitetu RS-a, ne kažem da je izazvano namjerno već da treba sanirati što prije”, kaže Dževad Terović, predsjednik Privredne komore BPK Goražde.U BPK Goražde su n a raspolaganju privrednicima, te razmatraju načine na koji se može ubrzati komunikacija preko Grebka i Hranjena, a koji su prilično neprihvatljivi za velika vozila.

“Nezavidna je situacija preko Grepka i Hranjena gdje su otežani uslovi za vozila veće tonaže. Mi smo u svakom trenutku na raspolaganju i građani se mogu obratiti na pozivne brojeve MUP-a i kantona, gdje će dobiti sve potrebne informacije i to je u ovom trenutku jedino što možemo uraditi. Nije u našoj moći i nadamo se da će se ispoštovati postojeći rokovi sanacija. Međutim ovo nam je opomena da se svi maksimalno uključimo i da se brza cesta uradi što prije jer to je jedini način da u budućnosti riješimo ove problem sa komunikacijom”, kaže Edin Ćulov, premijer BPK Goražde.Ministar privrede BPK Goražde Zijad Briga također ističe kako u konkretnom slučaju lokalne i kantonalne vlasti nemaju nikakav uticaj, ali da nastoje uspostaviti komunikaciju sa vlastima u RS-u u vezi pitanja komunikacija.

“Mi koristimo magistralne puteve koji prolaze preko RS-a i već u kontaktu sa vlastima u RS-u, o tome koliki je stepen oštećena na tunelu, da li je moguće da se u određenim terminima pusti saobraćaj ili da se uradi što prije. Ja se bojim da to ne potraje duže od marta, a ovo je problem i za veliki dio RS-a i generalno tranzit preko BIH i Srbije. Zajednički je interes da se ovo što prije završi, a nama definitivno pouka jer skoro 30 godina nismo riješili alternativni pravac povezanosti Goražda i Sarajeva”, izjavio je Zijad Briga, ministar privrede BPK Goražde.

On smatra da bi ovi problem bili izbjegnuti da se postupalo po standardima. Također ističe da je sporost administracije veliki proble, a jedan od primjera je i prije deset mjeseci upućen zahtjev federalnom ministarstvu za prekategorizaciju lokalnog puta Goražde – Podhranjen – Hranjen gdje je planirana gradnja puta po standardima kojim bi se u najkraćem periodu bez obzira na dinamiku radova na Tunelu Hranjen i pristupne puteve mogle preduprijediti slične situacije u budućnosti. Tim regionalnim putem ne bi bila upitna prohodnost čak ni teških teretnih vozila. Smatra da to treba biti prioritetni zadatak u otklanjanju aktuelnih problema putne povezanosti Goražda sa Sarajevom i dalje prema zemljama Zapadne Evrope.

Dodajmo da su stanjem putnih komunikacija nezadovoljni i u Foči u RS-u te da se o ovom pitanju nedavno oglasio lokalni parlament ove općine donoseći više zaključaka kojima od republičkih institucija traže hitnu rekonstrukciju puteva.

Načelnik općine Foča Milan Vukadinović nedavno je najavio i radikalne mjere ukoliko nadležne institucije ne budu reagovale te je istakao da trenutna obustava saobraćaja na putu prema Sarajevu, zbog rekonstrukcije tunela, limitira privredu i izaziva nezadovoljstvo privrednika i svih građana. Apelovao je da se hitno saniraju kritične dionice.